▶️ Lesa Lesa Songs00:04 - Aval Ulaghazhagi
05:14 - Lesa Lesa
09:58 - Ennai Polave
15:15 - Mudhal Mudhalai
20:43 - Yedho Ondru
26:21 - Lesa Lesa (Remix)