▶️ Paarthale Paravasam



00:00 Idhu Manmatha Maadham
04:48 Neethan Enthan - Balram
11:03 Ada Moondrezhuthu
15:54 Love Check
19:31 Adhisaya Thirumanam
25:48 Azhage Sugama
30:54 Nadir Dhinna
36:42 Parthalae Paravasam