▶️ Sounds of Isha ⋄ Damaru ⋄00:00 ⋄ Chandrashekhara Ashtakam
07:58 ⋄ Guruvashtakam
17:50 ⋄ Gauranga
27:57 ⋄ Na Hi Shiva Sneha
36:47 ⋄ Uma Maheshwara Stotram
43:19 ⋄ Parvati Vallabha Ashtakam
50:23 ⋄ Adiyoginam Pranamamyaham